16.09.2016, kategorie: Aktuality

BIŘMOVANCI!!!

Vážení kandidáti/tky biřmování,

tak jak jsem sliboval, tak také činím. Níže máte data příprav na biřmování. Přesnější infomace si řekneme na naší první schůzce. Budu vás také kontaktovat každého osobně.

Chtěl bych vás však dopředu upozornit na několik věcí, abyste pak nebyli překvapeni:

- o svátost žádáte vy, ne církev vás

- biřmování není věc soukromá, proto je dobré myslet i na druhé

- aktivní život ve farnsti není povinností, ale samozřejmostí (nejsou tím myšleny jen nedělní bohoslužby)

- nebude žádná docházka, vše bude na vaší zodpovědnosti, pravidla však budou stanovena

- kdybyste měli nějaké nejasnosti, hnedle mě neváhejte kontaktovat, aby nedocházelo k nedorozumění

- ... a hlavně ve svobodě ;)

 

Takže:

 

 
 
Nahoru