15.10.2016, kategorie: Aktuality

Biřmovanci 7.10.2016

1) Sešlo se nás překvapivě dost - 12 a ještě asi pár (2) přibudou...?!
 
2) Zdůraznili jsme (Jiří a Martina), že je to rozhodnutí ne naše, ale každého jednoho člověka. Jiří i Martina nabízí pomoc - doprovázení na cestě ke křesťanské dospělosti. 
 
3) Setkání budou pravidelná (téměř - nebudou o prázdninách a svátcích). Příprava bude probíhat dlouho - do května 2018. Vyžaduje to tedy určitou míru disciplíny a také součinnost blízkých v rodině - plánujte, prosím, své dovolené tak, abyste nenarušovali kontinuitu příprav.
 
4) Setkání budou veřejná - může se jich účatnit každý, kdo bude mít zájem. Biřmování není věc jednotlivce, ale celého společenství - hlavně ve svobodě! ;)
 
5) Biřmovanci se shodli na možnost 5ti omluvených nepřítomnostech. Zdůraznili jsme, že nemají být vypočítaví/é.
 
6) Protože se připravují na křesťanskou dospělost, předpokládá se, že žijí v plnosti křesťanského společenství. Modlitba, svátost smíření + eucharistie, zcela dobrovolná účast na nedělních bohoslužbách je samozřejmostí.
 
 
 
Úkol:
 
1) Všichni si přečtou Markovo evangelium a 13.1. proběhne společná prezentace biřmovanců na téma tohoto evangelia.
 
2) Dalším úkolem je konat skutky milosrdenství. Toto se každému podařit může, ale také nemusí. Nebudou, z naší strany, přičítány žádné plusové ani mínusové body. Pokud se dozvíme o někom, že konal nezištně, bude to jen krásné pohlazení na duši. (úkol celoživotní)
 
3) Zamyslet se, proč jsem katolíkem. Odpověď napsat na papírek a donést 21.10. s sebou. Stejně tak můžou učinit i všichni návštěvníci těchto setkání.
 
 
 
 
 
Nahoru