14.01.2017, kategorie: Aktuality

Brněnská diecéze ve fotografiích - 240. výročí založení diecéze

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVĚ BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH

(přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 22. ledna 2017)

Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,

v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. Kromě řady akcí, které mají letos přispět a rozvinout naše vědomí sounáležitosti, bych rád tuto historickou událost připomněl také výstavou nazvanou Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor může do 30. června 2017 přispět každý z vás.

Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze, protože kostel v Brně na Petrově byl založením Biskupství brněn­ského dne 5. prosince 1777 povýšen na katedrálu, tedy na hlavní chrám diecéze a její vidi­telný symbol. Druhé téma nese název Ze života naší farnosti, protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny církve a spojuje nás nejen bydliště, ale také řada společně prožitých událostí a akcí.

Organizační informace pro zájemce o zaslání své fotografie jsou zveřejněny na interneto­vých stránkách Biskupství brněnského <http://www.biskupstvi.cz> a mají je také k dispozici Vaši duchovní správcové. Jen ještě doplňuji, že by každá fotografie měla mít název, a uvítal bych, kdyby byla doplněna popisem, krátkým komentářem, vzpomínkou nebo i příběhem, který se k ní váže. Nejzajímavější fotografie bude možné zhlédnout od soboty 2. září 2017 na výstavě ve Žďáru nad Sázavou během 14. diecézní pouti rodin, letos zaměřené na naši diecézi, a později také v katedrále na Petrově.

Těším se na naše společné dílo a všechny vás provázím svými modlitbami.

Žehná váš biskup Vojtěch

Kontakt, na který je možné zasílat fotografie: Diecézní muzeum, Petrov 1, 601 43 Brno

 

Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy Brněnská diecéze ve fotografiích – výstava k 240. výročí založení brněnské diecéze


Témata:

1) Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze
2) Ze života naší farnosti

1. Organizátor:

Pořadatelem výstavy je Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 00445142 (dále jen „organizátor“).

2. Termín odevzdání:

Uzávěrka odevzdání fotografií je 30. 6. 2017 v 17:00 hodin.

3. Účastníci:

Výstavy se může zúčastnit každá fyzická osoba.

4. Podmínky:

- Podmínkou účasti na výstavě je dodání max. 2 ks fotografií vlastní tvorby. Požadují se vytištěné fotografie s kratší stranou o rozměru 15 cm a dále elektronická verze ve formátu JPG (min. rozlišení 2339×1654 pixelů).

- Fotografie účastník dodá do Diecézního muzea v Brně na adresu Petrov 1, Brno, elektronickou verzi zašle na
e-mailovou adresu <muzeum@biskupstvi.cz>, přinese na datovém nosiči nebo nahraje na volně dostupné datové úložiště na internetu (např. uschovna.cz) a odešle odkaz e-mailem.

- Pro dodržení tématu výstavy musí být z fotografie nebo jejího popisu zřejmý vztah k brněnské diecézi.

- Fotografie nesmí:

a)  mít neetický obsah či popisek,
b)  být dle informací dostupných organizátorovi pořízená jiným autorem než je účastník soutěže,
c)  mít nevyhovující kvalitu nebo rozlišení,
d)  být fotomontáží (úpravy barev, srovnání úrovní, kontrastu, jasu apod. jsou povoleny).

- K fotografiím připojí autor jejich název doplněný o komentář nebo příběh související s fotografií v rozsahu 200 až 5000 znaků, své osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail a poštovní adresu – a níže uvedené prohlášení.

Prohlášení účastníka soutěže:

Prohlašuji, že:

a)  Fotografii jsem pořídil osobně a mám neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití
v neomezeném rozsahu. Fotografie je použita se schválením organizátora akce nebo majitele objektu.

b)  Já i osoby identifikovatelné na mnou pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků) na internetových stránkách <www.biskupstvi.cz>, diecézních a spřátelených webech a na tiště­ných materiálech a publikacích Biskupství brněnského.

c)  Zasláním fotografií poskytuji organizátorovi souhlas s úpravami a využitím fotografií pro účely organi­zátora (použití na internetu, kalendářích, publikacích aj. – s uvedením jména autora).

d)  Všechny fotografie se po doručení stávají majetkem organizátora.

e)  Účastí vyjadřuji souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním osobních údajů mnou uvedených a se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků.

5. Výstava a ocenění autorů:

Po uzávěrce budou nejlepší fotografie představeny veřejnosti při výstavě, kterou uspořádá organizátor. Na výstavě budou všechny snímky označeny popiskem s názvem fotografie a jménem autora.

Všichni autoři budou odměněni pamětním listem, který jim bude předán při slavnostní bohoslužbě 2. prosince 2017 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

 
 
Nahoru