07.03.2020, kategorie: Aktuality

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

V sobotu před Květnou nedělí 4. 4. 2020 se mohou mladí setkat se svým biskupem. Setkání začne společně v 8:30 hodin v kated­rále v Brně, pokračuje dopoledními skupinami podle výběru.

Odpoledne setkání vyvrcholí mší svatou v katedrále v 15 hodin. Litur­gický prů­vod vychází z Petrova 8. Zveme vás, abyste toto setkání prožili s mla­dými vaší farnosti. Budeme rádi, když posloužíte mladým slavením svátostí smíření (vaši službu budeme potřebovat především během obědové přestávky) zapisujte se prosím do služeb na info­pointu v katedrále a vezměte si fialovou štolu.

 

V pátek 3. 4. 2020 proběhne v Brně předprogram: mše svatá v 17.30 hodin v katedrále, večer chval od 19:00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně a akční večerní hra po Brně.

 

Podrobnosti k předprogramu, dopoledním sku­pi­nám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizo­vány na novém webu http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

 
 
Nahoru