12.03.2020, kategorie: Aktuality

Koronavirus - rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho

Moji milí,
 
vláda České republiky zpřísnila opatření týkající se koronaviru. Na to také reagují všichni naši biskupové a otec biskup Vojtěch Cikrle nám posílá své rozhodnutí - viz níže. Prosím, abyste toto všechno respektovali a dodržovali nadále doporučení vlády a hygieniků.
 
Kdybyste se mě chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte mě kontaktovat na tel. čísle: 731 620 950, nebo na e-mailu: budisov@dieceze.cz.
 
S platností od zveřejnění této zprávy ruším nejen veřejné bohoslužby, ale také náboženství pro dospělé, společenství dětí na faře, křížové cesty a jiná další setkávání, vyjma pohřbů, která jsou v našich farnostech obvyklá.
 
Pokud se bude něco měnit a bude se to týkat našich farností, budu vás informovat.
 
Prosím, abyste tyto informace předali všem, o kterých víte, že se nedostanou jakýmkoliv způsobem k internetu.
 
Přeji všem požehnané dny - myslím na vás všechny!
 
oJirka
 
 

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi 

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 

Milé sestry, milí bratři,

 

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

 

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu. 

 

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu. 

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

 

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

 

Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

 
 
Nahoru