17.12.2016, kategorie: Aktuality

Papež František slaví 80 let

(...píše náš otec biskup Vojtěch)

Milí bratři,

jak již víte,  v sobotu 17. prosince 2016 slaví Svatý otec František své osmdesáté narozeniny. Prosím, abyste na něj se svými farníky v těchto dnech zvláště pamatovali a provázeli jej v modlitbách.

 

Při nedělních bohoslužbách za něj zařaďte vhodnou přímluvu, např. :

Bože, milosrdný Otče, prosíme tě  za našeho papeže Františka. Provázej ho, chraň ho a žehnej jeho službě.

Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božímu lidu a celému světu.

 

Pro informaci doplňuji, že v neděli 18. prosince 2016 v 9.00 hodin budu za papeže Františka a na jeho úmysly  sloužit  mši svatou v katedrále .

Požehnanou adventní dobu přeje a ze srdce žehná

+ Vojtěch

 
 
Nahoru