22.02.2020, kategorie: Aktuality

Postní otázky 2020

Postní otázky: “Bible je náš poklad”

 

Papež František vyhlásil letošní rok Rokem Bible. A to proto, že si letos připomínáme 1600 let od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista“. Bible je pro každého velkým pokladem, který v sobě ukrývá mnoho moudrosti, inspirace a vzorů. A tak berme často Bibli do ruky, čtěme z ní, přemýšlejme o tom, co jsme četli a realizujme to ve svém životě.

 

V letošní době postní budeme na základě popisu hledat různé osoby z Bible, které by nás mohli inspirovat.

 

Své odpovědi, buďto psané nebo malované, doneste sem do kostela a vložte do připravených nádob. A protože je doba postní budeme si muset odměny odříci až do neděle Božího milosrdenství (první neděle po vzkříšení) a to bude opravdu milosrdná neděle, protože z vašich odpovědí budeme losovat za každý postní den jednu odpověď- tzn. 40 odpovědí. Nelze však odpovědi přinést naráz, protože každý týden se nádobka pro odpověď zapečetí a bude čekat až do losování.

 

První otázka však nebude z Bible, ale bude se týkat svatého Jeronýma. Napište, kde svatý Jeroným žil, překládal Bibli, psal k ní komentáře a zemřel. Pokud byste chtěli malovat, namalujte zvíře se kterým je svatý Jeroným často zobrazován.

 
 
Nahoru