11.08.2017, kategorie: Aktuality

Stkání prvokomunikantů s otcem biskupem v Brně

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem se uskuteční v Brně v pátek 29. 9. 2017. Bude probíhat v katedrále a blíz­kém okolí. Setkání je součástí období mystagogie a jeho cílem je prohloubit vztah dětí ke Kristu v Eucharistii, možnost znovu se setkat po prázdninách s ostatními z přípravné skupiny a příležitost k osobnímu setkání s diecézním biskupem.

Harmonogram:      od 09:00  příchod na Petrov

                            10:00  mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v katedrále

                            od 11:00  doprovodný program – bude určeno několik míst na Petrově a v jeho okolí, účastníci je budou moci v libovolném pořadí navštívit v doprovodu dospělých, se kterými přijedou

                            13:50  sraz všech účastníků opět v katedrále

                            14:00  otec biskup odpoví na otázky dětí

                            14:15  krátká adorace

                            14:30  požehnání a rozchod

Setkání je určeno výhradně těm dětem, které v roce 2017 přistoupily k prvnímu svatému přijímání, ne současně jejich spolužákům nebo sourozencům. Organizační pokyny a formuláře bude možno vyzvednout v sakristii kostela začátkem září. Přihlášky pak budeme přijímat do 10. 9. 2017.

 
 
Nahoru