14.01.2017, kategorie: Aktuality

Vzdělávací kurzy

 

Biskupství brněnské a Brněnská akademie třetího věku pořádají v akademickém roce 2016 – 2017
ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6, kurzy Spirituální dimenze člověkaZdraví
je dar
. Jsou určeny nejen pro seniory. Přihlášky elektronicky na www.a3vbrno.cz nebo osobně

v recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

Přednášky a instruktáže v lednu, únoru a březnu 2017

Pohybem ke zdraví.  27. 1. 2017, od 13 hod.

Přednáší geriatr prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc., přednáška je spojena s instruktáží a ná­cvikem rehabilitačního cvičení Aby nás záda nebolela.

Poslední český král Karel I.  27. 1. 2017, od 15 hod.

Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., z Historického ústavu Filozofické fakulty MU pojednává o osob­nosti blahoslaveného Karla I., který byl v letech 1916 – 1918 rakousko-uherským císařem i čes­kým králem.

Nové poznatky o syndromu demence.  10. 2. 2017, od 13 hod.

Vedoucí Centra pro kognitivní poruchy při Neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., se věnuje diagnostice a léčbě Alzheimerovy choroby dlouhodobě a zaměřuje se zejména na možnosti prevence.

Proč se radovat.  10. 2. 2017, od 15 hod.

Emeritní profesor Fakulty sociálních studií MU prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., je zkušeným psychologem, vychází především z díla vídeňského neurologa a psychiatra Viktora Frankla.

Jak předcházet cévním mozkovým příhodám.  24. 2. 2017, od 13 hod.

Přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., upozorňuje zvláště na preventivní význam léčby vysokého krevního tlaku.

Básník Zdeněk Rotrekl a Brno.  24. 2. 2017, od 15 hod.

Vysokoškolský učitel PhDr. František Schildberger připravuje internetový zpravodaj Skleněný kostel a patří mezi odborníky na českou literaturu 20. století.

Co nového v léčbě diabetes mellitus.  10. 3. 2017, od 13 hod.

Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., z Kliniky interní geriatrie a praktického lékařství patří mezi přední české diabetology a své znalosti dovede předávat.

Kritéria pravdy a postmodernismus.  10. 3. 2017, od 15 hod.

Vedoucí semináře estetiky Filozofické fakulty MU prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., je nejen kritikem relativismu a eklekticismu, ale také vynikajícím řečníkem.

Duševně nemocný v rodině.  24. 3. 2017, od 13 hod.

Přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., orientuje kliniku zejména na poskytování komplexní psychiatricko-psychologické péče.

Neděle – den vděčnosti a radosti.  24. 3. 2017, od 15 hod.

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek je přednášejícím v kurzu Spirituální dimenze člověka od jeho založení. Slavení neděle chápe jako vzácnou příležitost pro křesťany.

 
 
Nahoru